ECCQ

ECCQ 무료 간섬유화 검사 / 지방간 평가 (B형 간염, C형 간염 보유자를 위한)

ECCQ
2023.06.26 18:38 1,137 0

본문

정기적인 간섬유화 스캔/간탄력도 검사를 통해
간 손상을 초기에 진단 할 수 있습니다.

⬇️의뢰서 양식 다운로드 웹사이트
https://eccq.com.au/what-we-do/health/bbv/bbv-korean/

-
☎️(07) 3844 9166
????0428 484 595
????카카오톡: koreaneccq
????korean@eccq.com.au
????ECCQ 웹사이트: https://eccq.com.au/what-we-do/health/bbv/bbv-korean/
????선브리즈번 썬카페 ECCQ

#브리즈번 #간섬유화 #만성간염 #B형간염 #C형간염 #ECCQ #간섬유화스캔 


1226cca68e97eecde68b4c2a316c69de_1687772291_0531.png
 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.05.09 241
ECCQ 2024.04.09 435
ECCQ 2024.03.21 486
ECCQ 2024.01.24 671
ECCQ 2024.01.22 749
ECCQ 2023.12.20 861
ECCQ 2023.12.15 822
ECCQ 2023.12.10 817
ECCQ 2023.11.22 814
ECCQ 2023.11.20 752
ECCQ 2023.11.02 826
ECCQ 2023.10.26 929
ECCQ 2023.10.09 997
ECCQ 2023.09.25 1,097
ECCQ 2023.09.20 996
ECCQ 2023.09.11 1,054
ECCQ 2023.08.23 1,058
ECCQ 2023.08.23 1,077
ECCQ 2023.08.21 977
ECCQ 2023.08.17 947
ECCQ 2023.08.14 921
ECCQ 2023.08.07 945
ECCQ 2023.07.27 971
ECCQ 2023.07.17 1,035
ECCQ 2023.07.12 1,075
ECCQ 2023.07.05 1,090
ECCQ 2023.06.26 1,138
ECCQ 2023.06.13 1,198
ECCQ 2023.06.12 1,328
ECCQ 2023.06.07 1,077
ECCQ 2023.05.25 1,111
ECCQ 2023.05.15 1,211
ECCQ 2023.05.15 1,368
ECCQ 2023.05.10 1,238
ECCQ 2023.04.24 1,328
ECCQ 2023.04.16 1,320
ECCQ 2023.03.15 1,553
ECCQ 2023.03.15 1,649
ECCQ 2023.03.01 1,557
ECCQ 2023.03.01 1,500