ECCQ

Subsidised Certificate 2 in Community Pharmacy 코스

ECCQ
2023.07.12 20:43 1,075 0

본문

안녕하세요. 


Community pharmacy Certificate 2를 이수할 수 있는 코스를 발견해서 썬브리즈번 이용하시는 분들께 혹시라도 도움이 될까 하여 정보 공유합니다. 


7주간 풀타임으로 진행되는 코스이며 10일의 실습 과정이 있다고 하네요. 


자세한 정보 및 신청 문의는 첨부된 파일을 확인해주세요.  


f1f450af23c3873eb2ecbddb7109acd2_1689161614_4862.png 
댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.05.09 242
ECCQ 2024.04.09 435
ECCQ 2024.03.21 486
ECCQ 2024.01.24 671
ECCQ 2024.01.22 750
ECCQ 2023.12.20 862
ECCQ 2023.12.15 823
ECCQ 2023.12.10 818
ECCQ 2023.11.22 815
ECCQ 2023.11.20 752
ECCQ 2023.11.02 826
ECCQ 2023.10.26 929
ECCQ 2023.10.09 997
ECCQ 2023.09.25 1,097
ECCQ 2023.09.20 997
ECCQ 2023.09.11 1,054
ECCQ 2023.08.23 1,058
ECCQ 2023.08.23 1,077
ECCQ 2023.08.21 977
ECCQ 2023.08.17 948
ECCQ 2023.08.14 921
ECCQ 2023.08.07 945
ECCQ 2023.07.27 972
ECCQ 2023.07.17 1,036
ECCQ 2023.07.12 1,076
ECCQ 2023.07.05 1,091
ECCQ 2023.06.26 1,138
ECCQ 2023.06.13 1,199
ECCQ 2023.06.12 1,328
ECCQ 2023.06.07 1,078
ECCQ 2023.05.25 1,111
ECCQ 2023.05.15 1,211
ECCQ 2023.05.15 1,368
ECCQ 2023.05.10 1,239
ECCQ 2023.04.24 1,328
ECCQ 2023.04.16 1,320
ECCQ 2023.03.15 1,553
ECCQ 2023.03.15 1,649
ECCQ 2023.03.01 1,557
ECCQ 2023.03.01 1,501