ECCQ

세계 간염의 날을 맞이하여 Sunnybank에서 스톨을 진행합니다.

ECCQ
2023.07.27 08:34 971 0

본문

안녕하세요.


2023년 세계 간염의 날을 맞이하여, Sunnybank에서 Stall을 진행합니다. 


???? 7월 28일 금요일
???? Sunnybank Plaza
Cnr Mains Road & McCullough St, Sunnybank QLD
???? 8:30 -5:30

36e36bc6eacd6c0501fd801560ac4d8a_1690414254_9709.png
 

많은 관심 부탁드립니다????


-
☎️ (07) 3844 9166
???? 0428 484 595
???? 카카오톡: koreaneccq
???? korean@eccq.com.au
???? 썬브리즈번 썬카페 ECCQ


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.05.09 242
ECCQ 2024.04.09 435
ECCQ 2024.03.21 486
ECCQ 2024.01.24 671
ECCQ 2024.01.22 750
ECCQ 2023.12.20 862
ECCQ 2023.12.15 823
ECCQ 2023.12.10 818
ECCQ 2023.11.22 815
ECCQ 2023.11.20 752
ECCQ 2023.11.02 826
ECCQ 2023.10.26 929
ECCQ 2023.10.09 997
ECCQ 2023.09.25 1,097
ECCQ 2023.09.20 997
ECCQ 2023.09.11 1,054
ECCQ 2023.08.23 1,058
ECCQ 2023.08.23 1,077
ECCQ 2023.08.21 977
ECCQ 2023.08.17 948
ECCQ 2023.08.14 921
ECCQ 2023.08.07 945
ECCQ 2023.07.27 972
ECCQ 2023.07.17 1,036
ECCQ 2023.07.12 1,075
ECCQ 2023.07.05 1,091
ECCQ 2023.06.26 1,138
ECCQ 2023.06.13 1,199
ECCQ 2023.06.12 1,328
ECCQ 2023.06.07 1,078
ECCQ 2023.05.25 1,111
ECCQ 2023.05.15 1,211
ECCQ 2023.05.15 1,368
ECCQ 2023.05.10 1,239
ECCQ 2023.04.24 1,328
ECCQ 2023.04.16 1,320
ECCQ 2023.03.15 1,553
ECCQ 2023.03.15 1,649
ECCQ 2023.03.01 1,557
ECCQ 2023.03.01 1,501